HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan

Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise Türkiye’de de kullabilinen  “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkündür. Biz kendi hastalarımıza da gerektiği zaman “micro array chip” testini tavsiye etmekteyiz. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve   bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir.